โฮเต็ล มาร์ท

กล่องกระดาษทิชชู่จัมโบ้โรล

กล่องจ่ายกระดาษทิชชู่ อุปกรณ์ใส่กระดาษชำระ ใช้ติดตามห้องน้ำสาธารณะที่มีคนใช้จำนวนเยอะ หรือ ตามครัวในบ้าน แล้วแต่ประยุกต์ใช้งาน ตัวจ่ายกระดาษทิชชู่ เป็น กล่องสำหรับใส่กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ หรือ กระดาษชำระม้วนใหญ่ (๋Jumbo Roll Tissue)

Jumbo Roll Tissue กระดาษชำระม้วนใหญ่ ถ้าแบ่งประเภทด้วยความยาว จะแบ่งคร่าวๆ ประมาณ 2 ประเภท

1. กระดาษที่มีความยาว 600 เมตร โดยความยาว 600 เมตร จะเป็นกระดาษทิชชูแบบ 1 ชั้น ที่มีความยาวต่อม้วน 600 เมตร
กระดาษชำระม้วนใหญ่ แบบนี้ส่วนมากจะใช้ใน ออฟฟิศสำนักงาน ห้องน้ำสรรพสินค้า ด้วยมีความยาวมาก ราคาไม่ค่่อยแพงๆ จึงเหมาะที่ใช้ในจุดบริการห้องน้ำ ที่มีคนใช้จำนวนมาก แต่มันก็จะมีข้อด้วย คือกระดาษจะไม่นุ่ม และบาง แต่ประหยัด

2. กระดาษที่มีความยาว 300 เมตร โดยความยาว 300 เมตร จะเป็นกระดาษทิชชูแบบ 2 ชั้น ที่มีความยาวต่อม้วน 300 เมตร
กระดาษชำระม้วนใหญ่ 300 เมตร 2 ชั้น ก็คือการนำเอากระดาษ 600 เมตร มาวางทับกันนั้นเอง กระดาษทิชชู่ 2 ชั้น นิยมใช้กันตาม ร้านอาหาร โรงแรม เพราะมีความนุ่มมากกว่า ทิชชู่ 1 ชั้น 

แต่กระดาษชำระจัมโบ้โรล หรือ กระดาษชำระม้วนใหญ่ ( Jumbo Roll Tissue ) ทั้วไปนั้น ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ตามบ้านพักอาศัยได้ แต่ผู้ใช้ต้องซื้อ กล่องจ่ายกระดาษทิชชู่จัมโบ้โรล สำหรับจ่ายกระดาษประเภทที่ใช้งาน เพราะกล่องจ่ายกระดาษชำระ มีทั้งกล่องจ่ายแบบกระดาษม้วน และกล่องจ่ายกระดาษแบบแผ่น ในยุคปัจจุบันนี้ เราสามารถเลื้อกซื้อกระดาษทิชชู่ กระดาษชำระ ได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าเป็น กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดมือ กระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ กระดาษทิชชู่ม้วนเล็กสำหรับใช้ในห้องน้ำ ทิชชู่สำหรับใช้กับเด็กเล็ก แต่จะมีกระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ที่เราจะพบเห็นในห้องน้ำ ขององค์กร ห้างสรรพสินค้า หรือ อาคารสำนักงานจำนวนมาก คือ ทิชชู่จัมโบ้โรล

กล่องจ่ายกระดาษทิชชู่,กล่องจ่ายกระดาษชำระ,ตัวจ่ายกระดาษทิชชู่,กล่องจ่ายจัมโบ้โรล,ที่จ่ายกระดาษม้วนใหญ่,กล่องจ่ายกระดาษห้องน้ำสาธารณะ,


แสดง 1-3 จาก 3 รายการ