โฮเต็ล มาร์ท

ชุดผสมเครื่องดื่ม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลมค๊อกเทล :

เช็คเกอร์ : กระบอกเช็คเกอร์ผสมเครืองดืมค็อกเทลทีผสมเข้ากันยาก โดยใช้วิธีการผสมแบบเขย่า 
แต่ขณะทีเขย่า จะเก็บเสียง ไม่เสียงดัง เปิดง่าย ดูสวยและคลาสสิค ด้วย และ Cocktail Shaker หรือบางทีก็เรียกว่า Manhattan Cocktail Shaker หรืออาจจะเรียกว่า Traditional Shaker หรือ Cobbler Shaker เป็นแบบทีมีทีกรองและฝาตวงในตัวด้วย ใช้งานง่าย สะดวก ราคาถูก ทนทาน แต่เปิดยาก ขณะทีเขย่าจะมีเสียงดัง

จิกเกอร์ กรวยตวงเหล้า จิกเกอร์ ทีตวงเหล้า มีหน่วยตวงเรียกว่า จิก (J.) มีอยู่หลากหลายแบบแล้วแต่จะเลือกใช้ หน่วยทีตวงเหล้า  1Jigger = 1.50 Oz. = 44.38 (45) ml.

ช้อนบาร์ ทีใช้สําหรับคนผสมเหล้า หรือตีนําแข็ง หรือริน Layer เหล้า ควรเลือกช้อนทีมี ก้านยาว หยิบจับได้เหมาะมือ มีนําหนัก ความหนาของช้อนทีพอเหมาะ ไม่บางเกินไป โดยใช้วิธีการ ผสมแบบคนผสม หรือวิธีการผสมแบบรินเรียงชัน (Layer)

ทีกรองน้ำแข็ง เหมาะสําหรับใช้กับ Boston Shaker  ใช้กรอง นําแข็งออกจากเครืองดืมทีผสม หรือกรองแยกผสมทีเป็นกาก มีอยู่ 2 แบบ คือ  สเตนเนอร์แบบ Hawthorn Strainer จะเป็นแบบขดสปริงยืดหยุ่นได้ สามารถใช้ได้กับแก้วผสมได้หลายขนาด เพือ ใช้กรองนําแยกกับนําแข็ง และสเตนเนอร์แบบ Julep Strainer (Perforated Strainer) จะเป็น ช้อนเจาะรู ส่วนใหญ่ใช้กรองพวกใบสาระแหน่ เปลือกมะนาว ส่วนผสมทีเป็นกากชินๆ แยกออกจากน้ำ

ทีรินเหล้า ใช้ในการรินเหล้าเพือความสะดวก มีทังแบบตวงเหล้าได้ในตัวด้วย  มีทังแบบที ทํามาจากพลาสติกเนือแข็ง และเนืออ่อน หรือเป็นโลหะ (สแตนเลส) มีอยู่หลากหลายรูปทรง หลาย แบบ และแบบทีมีปริมาณตวงในตัว โดยใช้วิธีการผสมแบบริน

Bar Mat แผ่นยางรอง เป็นแผ่นยางทีมีร่องระบายอากาศ เพือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขณะทีควํา แก้วหรือกระบอกเช็คเกอร์ลงไปจะไม่เหม็นอับ

Muddler หรือ Wooden Hammer ไม้สำหรับทุบน้ำแข็ง มีประโยชน์สำหรับบดขยี้ ส้ม มะนาว ในวิธีการผสมค๊อกเทล แบบ Muddle เป็นวิธีการผสมแบบบดขยี้

Stirrer : ไม้คนเครื่องดื่ม จะมีอยู่ 2 ชนิด Swizzle stick เป็นไม้คนเหล้าแบบยาว ทำจากพลาสติก เหล็ก และ ไม้

ใช้ใส่ลงไปในแก้วเหล้า หรือ เครื่องดื่มอื่นๆเพื่อเสิร์ฟคู่กันกับหลอด ในแก้วทรองกระบอกยาว สไตล์ Long Drink และ Cocktail pick : ไม้เสียบผลไม้ ไม้คนเหล้าแบบสั้น เป็นไม้แหลมเล็ก 

ถังแช่ไวน์ Wine Bucket  สำหรับใช้แช่ขวดไวน์ให้เย็นไว้รอบริการลูกค้าอุปกรณ์บาร์น้ำ

บาร์ออเกไนเซอร์ 
Bar Organizer กล่องใส่ทิชชูและหลอด เป็นกล่องพลาสติก มีช่องสําหรับใส่หลอด (Straw) กระดาษทิชชู (Paper Napkin : กระดาษเช็ดปาก) หรือไม้จิมฟัน

ที่ขูดเมล็ดลูกจันทน์ Nutmeg Grater ที่ขูดเมล็ดลูกจันทน์ ใช้ขูดเมล็ดลูกจันทน์ให้เป็นผง

แต่สําหรับอุปกรณ์ทีจําป็นต้องใช้จริงๆ มีดังนี้ : 
1.เช็คเกอร์      2.จิกเกอร์
3.ช้อนบาร์      4.เครืองปัน
5.มีดและเขียง 6.ทีรินเหล้า 

แสดง 1-12 จาก 105 รายการ