โฮเต็ล มาร์ท

เคาเตอร์บริการช้อนส้อม

เคาเตอร์บริการช้อนส้อม   : กล่องสำหรับใส่ ช้อน ส้อม สำหรับวางไว้บริการลูกค้าตามศูนย์อาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า

ในการหยิบบริการตัวเอง 

แสดง 1-3 จาก 3 รายการ