โฮเต็ล มาร์ท

���������������������������������������������������

เครื่องสไลด์  สำหรับใช้ในครัว สำหรับสไลด์หั่นเนื้อให้เป็นชิ้นบางๆ สำหรับย้างและทำเตรียมอาหาร ต่างๆ
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ