โฮเต็ล มาร์ท

������������������������������������������������������������������ ���������������������������������

กล่องจัดเตรียมวัตถุดิบ จะน้ำมาใส่หอมผักชีหั่นซอยสำหรับปรุงรสอาหาร หรือ จะใส่ผัก ผลไม้ ท่านก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายด้วยตัวกล่องมีฝาใสปิดทำให้มองเห็นวัตถุดิบด้านใน
แสดง 1-11 จาก 11 รายการ