โฮเต็ล มาร์ท

���������������������������������������������������������

เครื่องจ่ายน้ำ เป็นเครื่องแบบตั้งโต๊ะ และจะมีก๊อกสำหรับให้ลูกค้าเปิดจ่ายน้ำดื่มด้วยตัวท่านเอง 
แสดง 1-12 จาก 27 รายการ