โฮเต็ล มาร์ท

เครื่องจ่ายน้ำผลไม้

เครื่องจ่ายน้ำผลไม้  Cereal Dispenser (เครื่องจ่ายซีเรียล) สำหรับบุฟเฟต์ โรงแรม และ กิจการอื่นๆ

Beverage Dispenser (เครื่องจ่ายน้ำ) 

ในปัจจุบันมีการผลิตเครื่องจ่ายน้ำหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ

1. เครื่องจ่ายน้ำ สำหรับเครื่องดื่มร้อน
2. เครื่องจ่ายน้ำ สำหรับเครื่องดื่มเย็น
3. เครื่องจ่ายน้ำที่สามารถบรรจุได้ทั้งร้อนและเย็น


Cereal Dispenser (เครื่องจ่ายซีเรียล)

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับบรรจุอาหารแห้ง เช่น คอนเฟลค ผลไม้อบแห้ง ถั่ว หรือธัญพืชชนิดต่างๆ เป็นต้น 
ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวก ลดการเปรอะเปื้อน ช่วยเพิ่มความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
แสดง 1-12 จาก 21 รายการ