โฮเต็ล มาร์ท

���������������������������������

ฝาครอบอาหาร สำหรับครอบปิดอ่าหาร ป้องกันแมลง ฝุ่นตกใส่อาหาร ฝาครอบอาหาร ป้องกันแมลง ใช้ครอบถาดอาหารที่จัดวางไว้ตามไลน์บุฟเฟต์ 
แสดง 1-7 จาก 7 รายการ