โฮเต็ล มาร์ท

ถาดเสิร์ฟ

ถาดเสริฟไฟเบอร์กลาส  เป็นถาดเสิรฟกันลื่น ทำให้เวลาที่ยกแก้ว และถ้วนอาหารไม่ทำให้แก้วชื่นถไหล ส่ะดวกในการยกถ้วยจานเข้าไปเก็บเพื่อรอล้างทำความสะอาด
แสดง 1-12 จาก 14 รายการ