โฮเต็ล มาร์ท

รถเข็นบริการร้านอาหาร

รถเข็นบริการ สำหรับร้านอาหาร  เป็นรถเข็นสำหรับบริการเครื่องดื่ม สำหรับมิกซ์เซอร์ต่างๆ มีทั้งแบบ 4 ล้อ 3 ล้อ 

รถเข็นบริการร้านอาหาร :
รถเข็นเก็บจาน : สำหรับพนักงานทำความสะอาดเคลียร์โต๊ะอาหาร หรือจะเรียกรถเข็นเคลียร์โต๊ะ  ด้วยโครงรถเข็นแบ่งเป็นชั้นๆ และมีร่องสำหรับพอดีสอดกะบะพลาสสติกสำหรับแบ่งแยก จาน ชาม ช้อนส้อม ทิ้งเศษอาหาร ให้เป็นส่วนๆ เพื่อให้สะดวกในการนำไปล้างทำความสะอาด 

รถเข็นเก็บจาน เหมาะสำหรับใช้ใน ร้านอาหาร ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร เครื่องดื่ม ห้องบุฟเฟต์โรงแรม ที่มีผู้คนมาใช้บริการจำนานมาก

รถเข็นเก็บจาน จะช่วยให้ท่านสะดวกในการเข็นไปทำความสะอาดตามโต๊ะต่างๆ จึงเป็นอีกหนึ่งรถเข็นร้านอาหาร


รถเข็นบริการเครื่องดื่ม :  จะมีรถเข็นสำหรับวางขวดไวน์ และเครื่องดื่ม และอุปกรณ์ชงเครื่องดื่ม จะป็นรถเข็นแบบสามล้อ สี่ล้อ รถเข็นวงกลม สี่เหลี่ยม ไว้บริการเครื่องดื่มอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และช่วยให้การบริการสะดวกรวดเร็ว

รถเข็นบริการร้านอาหาร เช่น รถเข็นเก็บจาน,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นสี่ล้อ,รถเข็นเครื่องดื่ม

แสดง 1-7 จาก 7 รายการ