โฮเต็ล มาร์ท

ไฟฉายฉุกเฉิน

ไฟฉายฉุกเฉินติดผนัง สำหรับไว้ใช้เวลาไฟฟ้าดับ หรือ เดินทางไปข้างนอกตอนกลางคืน

ไฟฉายฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ของใช้ในห้อง โรงแรม มีไว้ใช้งานเวลาจำเป็น ฝนตก ไฟฟ้าดับ มีติดไว้ในห้องพัก เพื่อหยิบใช้งาน เพื่อให้ความสว่างในการเดินทางเวลากลางคืน เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องพัก และ มีไว้ที่บ้านเวลาฉุกเฉิน

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา