โฮเต็ล มาร์ท

เก้าอี้วางกระเป๋า

เก้าอี้วางกระเป๋า,แร็ควางกระเป๋า เป็นที่วางกระเป๋าสัมภาระ 

เก้าอี้วางกระเป๋า พับได้ เป็นเก้าอี้ตัว x มีสายโพลีอีตเตอร์คาด ทำให้สะดวกในการพับเก็บ เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องพักโรงแรม รีสอร์ท

เป็นอุปกรณ์ของใช้ในโรงแรม (hotel equipment) เช่น เป็นอุปกรณ์ของใช้ในห้องพัก ใช้สำหรับวางกระเป๋าสัมภาระลูกค้า


เก้าอี้วางกระเป๋าสัมภาระ มีไว้เพื่อให้ลูกค้าไว้สำหรับวางกระเป๋า เป็นเก้าอี้แบบพับเก็บได้ 
เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ในห้องพักโรงแรม ที่เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อโรงแรมและรีสอร์ท


เก้าอี้วางกระเป๋าสัมภาระ,Luggage rack,ที่วางกระเป๋าสัมภาระ,ชั้นวางกระเป๋าสัมภาระ

แสดง 1-4 จาก 4 รายการ