โฮเต็ล มาร์ท

���������������������������������������������������������

กล่องจ่ายสบูเหลวติดผนัง มีทั้งแบบกด และ แบบเซ็นเชอร์อัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ติดตั้งในห้องน้ำ
แสดง 1-10 จาก 10 รายการ