โฮเต็ล มาร์ท

���������������������������������������������

เครื่องคั่วกาแฟ เครื่องคั่วกาแฟไฟฟ้า คั่วเมล็ดกาแฟ อุปกรณ์คั่วกาแฟ เครื่องคั่วกาแฟ มีทั้งแบบระบบแก๊ส และไฟฟ้า และเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อความคุมการคั่วได้แสดง 1-9 จาก 9 รายการ