โฮเต็ล มาร์ท

���������������������������������������

รถเข็นเก็บจาน  เป็นอีกหนึ่งรถเข็นสำหรับใช้ในโรงแรม และร้านอาหาร ศูนย์อาหาร เพราะรถเข็นเคลียร์โต๊ะ จะช่วยทำให้ท่านสะดวกในการเก็บจานเคลียร์โต๊ะอาหาร และเก็บเสษขยะได้เร็วขึ้น สะดวกในการจัดแยก ถ้วย จาน ชาม สะดวกเพื่อนำไปทำความสะอาด และบริการลูกค้าได้เร็วขึ้น

รถเข็นบริการร้านอาหาร :
รถเข็นเก็บจาน : สำหรับพนักงานทำความสะอาดเคลียร์โต๊ะอาหาร หรือจะเรียกรถเข็นเคลียร์โต๊ะ  ด้วยโครงรถเข็นแบ่งเป็นชั้นๆ และมีร่องสำหรับพอดีสอดกะบะพลาสสติกสำหรับแบ่งแยก จาน ชาม ช้อนส้อม ทิ้งเศษอาหาร ให้เป็นส่วนๆ เพื่อให้สะดวกในการนำไปล้างทำความสะอาด 

รถเข็นเก็บจาน เหมาะสำหรับใช้ใน ร้านอาหาร ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร เครื่องดื่ม ห้องบุฟเฟต์โรงแรม ที่มีผู้คนมาใช้บริการจำนานมาก

รถเข็นเก็บจาน จะช่วยให้ท่านสะดวกในการเข็นไปทำความสะอาดตามโต๊ะต่างๆ จึงเป็นอีกหนึ่งรถเข็นร้านอาหาร

แสดง 1-12 จาก 15 รายการ