เว็บบอร์ด
Total: 6:               
 
    
[No. 0]
By : Shop Owner    (อ่าน | ตอบ )  (// )
ความคิดเห็นที่ 1
ตลับลูกปืน OKO
ตลับลูกปืน ทำจากเหล็ก Chrome Steel GCR15 ตามมาตรฐาน คุณภาพ ABEC1/ Z2/ C3
“ รับสั่งผลิตตลับลูกปืนทุกชนิด หรือ ขนาดพิเศษ”

เบอร์ 638 ZZ ฝาเหล็ก
เบอร์ 6000 2RS ฝายาง
เบอร์ 6001 2RS ฝายาง
เบอร์ 6002 2RS ฝายาง
เบอร์ 6003 2RS ฝายาง
เบอร์ 6004 2RS ฝายาง
เบอร์ 6005 2RS ฝายาง
เบอร์ 6006 2RS ฝายาง
เบอร์ 6300 2RS ฝายาง
เบอร์ 6301 2RS ฝายาง
เบอร์ 6302 2RS ฝายาง
เบอร์ 6303 2RS ฝายาง
เบอร์ 6304 2RS ฝายาง
เบอร์ 6305 2RS ฝายาง
เบอร์ 6306 2RS ฝายาง
เบอร์ 6307 2RS ฝายาง
เบอร์ 6308 2RS ฝายาง
เบอร์ 6309 2RS ฝายาง
เบอร์ 6200 2RS ฝายาง
เบอร์ 6201 2RS ฝายาง
เบอร์ 6202 2RS ฝายาง
เบอร์ 6203 2RS ฝายาง
เบอร์ 6204 2RS ฝายาง
เบอร์ 6205 2RS ฝายาง
เบอร์ 6206 2RS ฝายาง
เบอร์ 6207 2RS ฝายาง
เบอร์ 6208 2RS ฝายาง
เบอร์ 6209 2RS ฝายาง
เบอร์ 6904 2RS ฝายาง
เบอร์ 606 2RS ฝายาง
เบอร์ 607 2RS ฝายาง
เบอร์ 608 2RS ฝายาง
เบอร์ 609 2RS ฝายาง
เบอร์ 626 2RS ฝายาง
เบอร์ 627 2RS ฝายาง
เบอร์ 628 2RS ฝายาง
เบอร์ 629 2RS ฝายาง
เบอร์ 35BD219T12 DDUCG22
เบอร์ 40BD219T12 DDUCG21
เบอร์ M12649/10
เบอร์ LM48548/10
เบอร์ 30206 ฝายาง

โซ่ส่งกำลัง ( TRANSMISSION CHAIN )
ขนาดเบอร์ที่มีจำหน่าย

1. 25-1
2. 25-2
3. 35-1
4. 35-2
5. 35-3
6. 081
7. 082
8. 083
9. 084
10. 085
11. 41-1
12. 40-1
13. 40-2
14. 40-3
15. 50-1
16. 50-2
17. 50-3
18. 50-4
19. 60-1
20. 60-2
21. 60-3
22. 60-4
23. 60-5
24. 60-6
25. 80-1
26. 80-2
27. 80-3
28. 80-4
29. 80-5
30. 80-6
31. 100-1
32. 100-2
33. 100-3
34. 100-4
35. 100-5
36. 100-6
37. 120-1
38. 120-2
39. 120-3
40. 120-4
41. 120-5
42. 120-6
43. 140-1
44. 140-2
45. 140-3
46. 140-4
47. 140-5
48. 140-6
49. 160-1
50. 160-2
51. 160-3
52. 160-4
53. 160-5
54. 160-6
55. 180-1
56. 180-2
57. 180-3
58. 180-4
59. 180-5
60. 180-6
61. 200-1
62. 200-2
63. 200-3
64. 200-4
65. 200-5
66. 200-6
67. 240-1
68. 240-2
69. 240-3
70. 240-4
71. 240-5
72. 240-6
By : pat  email  (07/09/2552 13:34:39)
ความคิดเห็นที่ 2
ตลับลูกปืน OKO
ตลับลูกปืน ทำจากเหล็ก Chrome Steel GCR15 ตามมาตรฐาน คุณภาพ ABEC1/ Z2/ C3
“ รับสั่งผลิตตลับลูกปืนทุกชนิด หรือ ขนาดพิเศษ”
By : pat  email  (07/09/2552 13:36:24)
ความคิดเห็นที่ 3
ตลับลูกปืน OKO
ตลับลูกปืน ทำจากเหล็ก Chrome Steel GCR15 ตามมาตรฐาน คุณภาพ ABEC1/ Z2/ C3
“ รับสั่งผลิตตลับลูกปืนทุกชนิด หรือ ขนาดพิเศษ”
By : pat  email  (07/09/2552 13:36:45)
ความคิดเห็นที่ 4
ตลับลูกปืน OKO
ตลับลูกปืน ทำจากเหล็ก Chrome Steel GCR15 ตามมาตรฐาน คุณภาพ ABEC1/ Z2/ C3
“ รับสั่งผลิตตลับลูกปืนทุกชนิด หรือ ขนาดพิเศษ”

ติดต่อได้ที่ 086-3146346 081-4459280
By : pat  email  (07/09/2552 13:38:13)
ความคิดเห็นที่ 5
ตลับลูกปืน OKO
ตลับลูกปืน ทำจากเหล็ก Chrome Steel GCR15 ตามมาตรฐาน คุณภาพ ABEC1/ Z2/ C3
“ รับสั่งผลิตตลับลูกปืนทุกชนิด หรือ ขนาดพิเศษ”

ติดต่อ 086-3146346 081-4459280 ค่ะ
By : pat  email  (07/09/2552 13:40:06)
ความคิดเห็นที่ 6
ตลับลูกปืน OKO
ตลับลูกปืน ทำจากเหล็ก Chrome Steel GCR15 ตามมาตรฐาน คุณภาพ ABEC1/ Z2/ C3
“ รับสั่งผลิตตลับลูกปืนทุกชนิด หรือ ขนาดพิเศษ”

ติดต่อ 086-3146346 081-4459280 ค่ะ
By : pat  email  (07/09/2552 13:41:45)
Total: 6: